Adoptiemogelijkheden

De adoptieprocedure in Marrakech is volledig bekend, helder en verloopt legaal via de rechtbank. De politie levert een aangifte aan de rechtbank dat een gezond kind is afgeleverd aan de crèche. Na drie maanden verklaart de rechtbank een kind verlaten als niemand in die drie maanden het kind heeft opgeëist. Het kind krijgt een burgerlijke status.

Voor adoptie in Marokko moeten de adoptieouders standaard diverse documenten leveren die van te voren bekend gemaakt zijn. De rechtbank doet uitspraak over de toewijzing als alle procedures in het eigen land zijn doorlopen en in orde bevonden.

Op dit moment  worden de baby’s door ouders in Marokko geadopteerd. Voor iedere baby wordt een goede plaats gevonden die perspectief biedt op een hoopvolle toekomst.

Adoptie vanuit Europa is niet meer mogelijk omdat de wet is veranderd en de regels zijn aangescherpt. Alleen wanneer Marokkaanse ouders verhuizen naar het buitenland, bijvoorbeeld in verband met werk, kunnen de kinderen mee.  In Nederland zijn de regels zodanig dat adoptie niet mogelijk is.

Tot dusver zijn er geen ouders die een gehandicapt kind adopteren. De omvang van de zorg schrikt hen af en gespecialiseerde voorzieningen voor deze kinderen zijn in Marrakech op dit moment niet  aanwezig. In het buitenland verbiedt de adoptiewet vaak om een gehandicapt kind te adopteren.