Nieuws

Wie verblijven nu in het kinderhuis?

Er zijn momenteel negentien baby’s (enkele dagen oud tot 1 jaar): veertien jongens en vijf meisjes. Voor de Ramadan, begin mei, zijn vier kinderen met hun adoptieouders naar huis gegaan.  Het gaat goed met de kinderen die in het kinderhuis zijn.

Er zijn nu (april 2019) vier meervoudig gehandicapte kindjes. Het is niet waarschijnlijk dat zij worden geadopteerd. Zij zullen dus in het kinderhuis blijven wonen. Er zijn in Marrakech geen gespecialiseerde voorzieningen voor deze meervoudig gehandicapte kindjes.

Marokko kent veel asielzoekers en vluchtelingen uit andere landen in Afrika en uit Syrië. Met name alleenstaande vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar, kunnen moeilijk voor een kind zorgen omdat ze op straat leven en doen afstand van hun kind. Deze kinderen komen vaak in het kinderhuis terecht. Nog steeds worden kinderen op straat gevonden. Ook in taxi’s, in het ziekenhuis na een bevalling of elders worden kinderen achtergelaten.

De verblijfstijd van een kind in het kinderhuis is minimaal een half jaar. Dit hangt mee af van administratieve problemen rond de benodigde adoptiedocumenten. Meestal krijgt een gezonde baby na binnenkomst direct Marokkaanse ‘adoptiefouders’ toegewezen, die al op de wachtlijst staan bij het kinderhuis.

Bezoek Giving Back aan kinderhuis

Via onze Stichting heeft een groep vrouwelijke studenten uit Nederland van de Stichting Giving Back Students Community in het voorjaar van 2019 een bezoek gebracht aan het kinderhuis. Ze organiseerden een verwen-dag voor de kinderen in het kinderhuis in het kader van hun project en brachten cadeautjes mee. Naar aanleiding van dit bezoek gaan ze geld inzamelen voor speeltoestellen in de tuin. Hun actiefilmpje is hier

te zien.

ANBI-status!

We zijn verheugd u te kunnen melden dat de Belastingdienst de Stichting heeft aangemerkt als ANBI-Stichting voor onbepaalde tijd, vanaf 29 maart 2017.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status biedt een aantal belastingvoordelen. De voordelen gelden zowel voor de stichting als voor de donateurs. Voor donateurs zijn de gifen aan een ANBI (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Column Hayat

Op zaterdag 17 maart 2018 verscheen in de Volkskrant een artikel van Hayat over het kinderhuis.

Wilt u het artikel lezen? klik dan op deze link: Volkskrant_hayat