Crèche de l’ Espoir

Vrienden van het kinderhuis ondersteunt het kinderhuis Crèche de l’ Espoir in Marrakech, Marokko.

Doelstelling

De stichting Enfance Espoir Maroc opgericht in 1995, is een stichting met een humanitair doel, namelijk: de belangen behartigen van verlaten baby’s en het in stand houden van een opvang- en kindertehuis Crèche de l’Espoir voor de verzorging van deze baby’s (verder te noemen de crèche). Het is een professionele organisatie.

De exploitatie, het onderhoud en alle overige kosten die gemoeid zijn met het kinderhuis worden bijeengebracht door subsidies, giften en de inzet van vrijwilligers. Voorts werken bestuur, kinderartsen en vrijwilligers geheel belangeloos in het kinderhuis.

Enfance Espoir Maroc garandeert dat het kinderhuis zorgt voor:

  • Opvang en verzorging van verlaten baby’s uit de regio Marrakech
  • Voeding en kleding
  • Medische zorg, verpleging en zo nodig ziekenhuisopname en -behandeling van de baby’s tot hun vertrek
  • Ondersteuning van families bij de administratieve procedure voor adoptie zoals geregeld volgens de Kafala
  • Dagelijks onderhoud van het kinderhuis
  • Volledige verzorging en verpleging door gekwalificeerd personeel  en verpleegkundigen voor dag en nacht.

De opvangcapaciteit van het kinderhuis is dertig bedjes. Ieder jaar ver-blijven gemiddeld honderdvijftig baby’s in het kinderhuis voor zij worden geadopteerd. De gemiddelde verblijfstijd is acht maanden. Door een grotere bekendheid hebben de nu aanwezige kinderen allemaal al aspirant adoptief ouders en is er een wachtlijst van ouders.

Kinderverzorgsters en huishoudelijke hulp zijn de enige betaalde personeelsleden. De verzorgsters zijn in ploegen, 7 dagen per week, 24 uur per dag, aanwezig. Al het andere werk gebeurt op vrijwillige basis zonder salaris, zoals de directie en het bestuur. Het kinderhuis krijgt giften, heeft vaste donateurs en ontvangt in natura bijvoorbeeld luiers, kleding, medicijnen, melk en voeding. De continuïteit van de zorg voor de kinderen is hierdoor gegarandeerd. Per jaar heeft het kinderhuis voor de verzorging van 30 kinderen ongeveer € 216.000,-  nodig om alle kosten te dekken. Per kind is dat  € 7.200,- per jaar.

De link naar de website van de Crèche de l’ Espoir : www.enfance-espoir-maroc.org