Kinderhuis Crèche de l’ Espoir

Vrienden van het kinderhuis ondersteunt het kinderhuis Crèche de l’Espoir in Marrakech, Marokko.

Doelstelling

De stichting Enfance Espoir Maroc opgericht in 1995, is een stichting met een humanitair doel, namelijk: de belangen behartigen van verlaten baby’s en het in stand houden van een opvang- en kindertehuis Crèche de l’Espoir voor de verzorging van deze baby’s (verder te noemen het kinderhuis). Het is een professionele organisatie.

Enfance Espoir Maroc garandeert dat het kinderhuis zorgt voor:

  • Opvang en verzorging van verlaten baby’s uit de regio Marrakech tot hun adoptie
  • Opvang en verzorging van gehandicapte baby’s
  • Voeding en kleding
  • Medische zorg, verpleging en zo nodig ziekenhuisopname en medische behandeling van de baby’s tot hun adoptie
  • Ondersteuning van families bij de administratieve procedure voor adoptie zoals geregeld volgens de Kafala
  • Dagelijks onderhoud van het kinderhuis
  • Volledige verzorging en verpleging door gekwalificeerd personeel  en verpleegkundigen voor dag en nacht.

De opvangcapaciteit van het kinderhuis is dertig bedjes. Ieder jaar ver-blijven gemiddeld honderdvijftig baby’s in het kinderhuis voor zij worden geadopteerd. De gemiddelde verblijfstijd is acht maanden tot een jaar. Een uitzondering geldt voor de vaak meervoudig gehandicapte kinderen die jarenlang in het kinderhuis blijven omdat er voor hen geen enkele andere voorziening is. Door een grotere bekendheid hebben de nu aanwezige kinderen allemaal al aspirant adoptief ouders en is er een wachtlijst van ouders.

Kinderverzorgsters en huishoudelijke hulp zijn de enige betaalde personeelsleden. De verzorgsters werken in ploegen en zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag aanwezig. Al het andere werk gebeurt op vrijwillige basis zonder salaris, zoals de directie en het bestuur. Het kinderhuis krijgt giften, heeft vaste donateurs en ontvangt in natura bijvoorbeeld luiers, kleding, medicijnen, melk en voeding. De continuïteit van de zorg voor de kinderen is hierdoor gegarandeerd. Per jaar heeft het kinderhuis voor de verzorging van 30 kinderen ongeveer € 216.000,-  nodig om alle kosten te dekken. Per kind is dat  € 7.200,- per jaar.

De link naar de website van  het kinderhuis Crèche de l’ Espoir : www.enfance-espoir-maroc.org