Crèche de l’ Espoir

Vrienden van het kinderhuis ondersteunt het kinderhuis Crèche de l’ Espoir in Marrakech, Marokko.

Doelstelling

De stichting Enfance Espoir Maroc opgericht in 1995, is een stichting met een humanitair doel, namelijk: de belangen behartigen van verlaten baby’s en het in stand houden van een opvang- en kindertehuis Crèche de l’Espoir voor de verzorging van deze baby’s (verder te noemen de crèche). Het is een professionele organisatie.

De exploitatie, het onderhoud en alle overige kosten die gemoeid zijn met het kinderhuis worden bijeengebracht door subsidies, giften en de inzet van vrijwilligers. Voorts werken bestuur, kinderartsen en vrijwilligers geheel belangeloos in het kinderhuis.

Enfance Espoir Maroc garandeert dat het kinderhuis zorgt voor:

  • Opvang en verzorging van verlaten baby’s uit de regio Marrakech
  • Voeding en kleding
  • Medische zorg, verpleging en zo nodig ziekenhuisopname en -behandeling van de baby’s tot hun vertrek
  • Ondersteuning van families bij de administratieve procedure voor adoptie zoals geregeld volgens de Kafala*
  • Dagelijks onderhoud van het kinderhuis
  • Volledige verzorging en verpleging door gekwalificeerd personeel  en verpleegkundigen voor dag en nacht.

De opvangcapaciteit van het kinderhuis is dertig bedjes. Ieder jaar verblijven gemiddeld honderdvijftig baby’s in het kinderhuis voor zij worden geadopteerd. De gemiddelde verblijfstijd is acht maanden. Door een grotere bekendheid hebben de nu aanwezige kinderen allemaal al aspirant adoptief ouders en is er een wachtlijst van ouders.

Kinderverzorgsters en huishoudelijke hulp zijn de enige betaalde personeelsleden. De verzorgsters zijn in ploegen, 7 dagen per week, 24 uur per dag, aanwezig. Al het andere werk gebeurt op vrijwillige basis zonder salaris, zoals de directie en het bestuur. Het kinderhuis krijgt giften, heeft vaste donateurs en ontvangt in natura bijvoorbeeld luiers, kleding, medicijnen, melk en voeding. De continuïteit van de zorg voor de kinderen is hierdoor gegarandeerd. In 2016 waren de kosten van één kind per jaar 4335,- euro. Per maand is dat 360,- euro per kind.

*Adoptie op basis van Kafala naar islamitisch recht zoals in Marokko gebruikelijk is wordt door een rechter goedgekeurd. Kafala is een (kinderbeschermings)regeling waarbij de opvoeding, verzorging en de voogdij over het kind aan een ander dan de biologische ouders wordt toevertrouwd. Het is sterker dan ons systeem van pleegzorg, maar zwakker dan adoptie. Er worden geen nieuwe familierechtelijke betrekkingen gecreëerd, zoals bij adoptie het geval is. In de islam is adoptie eenvoudigweg niet mogelijk: iemand kan wel zorgen voor het kind van een ander, maar niet de ouder worden van het kind van een ander.

De link naar de website van de Crèche de l’ Espoir : www.enfance-espoir-maroc.org