Doelstellingen

Vrienden van het Kinderhuis zamelt geld in voor de verzorging van de kinderen in het kinderhuis Crèche de l’Espoir; dat is haar belangrijkste doelstelling.

Alle giften van donateurs wordt hieraan besteed.

Ten tweede zamelen we via fondsen geld in voor speciale projecten indien het bestuur van het kinderhuis daarom vraagt.

Uitbreiding, verbouwing en het oplossen van problemen met vochtigheid en isolatie is intussen grotendeels gerealiseerd.

Crèche de l’Espoir doet zelf een beroep op diverse instanties in en buiten Marrakech. Vrienden van het Kinderhuis wil hieraan bijdragen door in Nederland fondsen te werven.