Periodieke gift

Met een periodieke gift, bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar, kunt u het werk van stichting Vrienden van het kinderhuis voor een langere periode steunen. U kunt dit doen door de Overeenkomst Periodieke gift in geld in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Vrienden van het kinderhuis

van der Hoevenstraat 18

2313 VA Leiden

Op de website van de belastingdienst vindt u ook andere mogelijkheden voor het doen van een gift.