Donateur worden

Als donateur van Vrienden van het kinderhuis helpt u baby’s en kinderen met een beperking die in de Crèche de l’ Espoir verblijven. U maakt het mogelijk dat de kinderen goed verzorgd worden. En dat zij onder goede begeleiding hun grenzen kunnen verleggen.

Om deze stappen te kunnen zetten, is steun nodig. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door:

  • een eenmalige schenking
  • periodieke gift
  • stichting Vrienden van het kinderhuis opnemen in uw testament

Naam en rekeningnummer:

St vrienden kinderhuis

NL68 ABNA 0248 147064

Schenken met fiscaal voordeel

Met ingang van 29 maart 2017 heeft de stichting Vrienden van het kinderhuis de status als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden speciale belastingregels bij:

  • erven
  • schenken
  • giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor stichting Vrienden van het kinderhuis en haar begunstigers zijn:

  • stichting Vrienden van het kinderhuis hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt
  • uitkeringen die stichting Vrienden van het kinderhuis doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • een donateur kan giften aan stichting Vrienden van het kinderhuis van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Meer informatie over de specifiek geldende regels bij schenken met belastingvoordeel:
Overeenkomst Periodieke gift in geld