Meer informatie over Crèche de l’ Espoir

Moeizame start

De Stichting Enfance Espoir Maroc heeft in 1995 haar activiteiten gestart in een ziekenhuis, in samenwerking met een afdeling van het Marokkaanse Ministerie van Gezondheid. Daar is een zaal ingericht voor de opvang van verlaten baby’s. Al snel bleek deze voorziening niet te voldoen. Er ontstonden problemen van personele aard, huisvesting, bevoorrading en verzorging.

Nieuw gebouw

Van de gemeente Marrakech heeft de stichting toen 1000 m2 grond toegewezen gekregen op het terrein van het ziekenhuis Ibn Tofail Amerchiche. Hier is, met subsidie van Enfance Espoir France, giften en vrijwilligerswerk en geld van de Europese Unie, de crèche voor verlaten baby’s gebouwd. Sinds 2002 verzorgt Enfance Espoir haar activiteiten vanuit deze locatie.

Erkenning

Crèche de l’Espoir & Centrum voor Bescherming van het Kind (verder te noemen: “het kinderhuis”) is wettelijk erkend in 2010 als humanitaire stichting met een maatschappelijk nut onder nummer 405/2:2010, omdat zij voldoet aan de eisen van de Marokkaanse wet 14/05 en heeft het label Centre de l’Espoir & Centre de Protection de l’Enfance.

Medewerkers

De verzorging wordt door professionele verpleegsters en kinderverzorgsters  uitgevoerd. Alle overige betrokkenen doen hun werk belangeloos. Zo komen wekelijks twee kinderartsen langs om de gezondheid van de baby’s te controleren en voedingsadviezen te geven. Medische ingrepen worden zo nodig in gespecialiseerde klinieken uitgevoerd en door de stichting betaald. Alle voorzieningen worden betaald uit giften en subsidies. Een maatschappelijk werkster die door de gemeente wordt betaald, werkt in de crèche en is het aanspreekpunt voor toekomstige ouders en de rechter

Bestuur

Het bestuur van Association Enfance Espoir Maroc bestaat geheel uit vrouwen en telt 7 leden. Voor de diverse projecten zijn er partners die ondersteunen en bijdragen. Deze groep bestaat uit mannen en vrouwen. Enkele voorbeelden: de apothekersgroep geeft medicijnen en een bijdrage voor de luiers; de directeur van de fabriek Petit Bateau zorgt voor kleding en de melkcoöperatie geeft een deel van de benodigde melk. Er komen veel bijdragen in natura.

Verzorging

In de crèche worden baby’s tijdelijk verzorgd tot de moeder binnen drie maanden hun baby alsnog komt ophalen, hetgeen tot dusver echter niet is gebeurd. De baby’s blijven meestal van een half jaar tot zolang het duurt (soms anderhalf jaar) voor de adoptieprocedure is afgerond en gelukkige adoptieouders ‘hun’ baby naar huis kunnen meenemen om het een toekomst te bieden. Lege plaatsen worden direct weer benut, per jaar geeft dat dus voor meerdere baby’s mogelijkheden tot opvang.

Kinderen met een fysieke of psychische handicap blijven in de crèche en worden hier verzorgd zo lang als nodig. Baby’s met een (lichte) handicap blijven meestal  in de crèche totdat een geschikte plaats is gevonden, bijvoorbeeld in een S.O.S.- kinderdorp en een heel enkele keer in een gezin. Voor kinderen met een zware, meervoudige handicap rest alleen de crèche. Op dit moment zijn er vier zeer ernstig meervoudig gehandicapte meisjes en een jongetje die erg veel zorg nodig hebben.