Wie verblijven nu in het kinderhuis?

Doorgaans zijn er 20 tot 25 baby’s in het kinderhuis.

En er zijn vier ernstig meervoudig gehandicapte kindjes. Het is niet waarschijnlijk dat zij worden geadopteerd. Zij zullen dus in het kinderhuis blijven wonen. Er zijn in Marrakech geen gespecialiseerde voorzieningen voor deze meervoudig gehandicapte kindjes. Het gaat goed met de kinderen die in het kinderhuis zijn.

De meeste kinderen die komen, zijn achtergelaten in het ziekenhuis. Omdat met de nieuwe wetgeving van een paar jaar geleden een ongehuwde zwangere vrouw niet meer strafbaar is, kan zij veilig in een ziekenhuis bevallen. Andere kinderen worden op straat gevonden of bij huizen te vondeling gelegd. Het laatste kindje dat is toegewezen door de rechter is op straat gevonden bij een dakloze bedelaar, waarbij na onderzoek is vastgesteld dat het niet zijn kind was. Het persoonlijke verhaal van elk kind is vaak heel schrijnend. Enkele kinderen worden gebracht met de boodschap dat ze wellicht geen 3 maanden leven, maar gelukkig blijkt dat meestal niet zo te gaan.

Marokko kent veel asielzoekers en vluchtelingen uit andere landen in Afrika en uit Syrië. Met name alleenstaande vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar, kunnen moeilijk voor een kind zorgen omdat ze op straat leven en doen afstand van hun kind. Deze kinderen komen vaak in het kinderhuis terecht.

De verblijfstijd van een kind in het kinderhuis is minimaal een half jaar. Dit hangt mee af van administratieve problemen rond de benodigde adoptiedocumenten. Meestal krijgt een gezonde baby na binnenkomst direct Marokkaanse ‘adoptiefouders’ toegewezen, die al op de wachtlijst staan bij het kinderhuis.