Jaarverslagen

Onlangs stelde het bestuur het jaarverslag vast. Wilt u het volledige verslag het lezen? Klik dan hier:

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2022

Over 2022 is hebben we de volgende balans opgemaakt:

Balans Stichting Vrienden van het Kinderhuis op 31 december 2022

Liquide middelen: 11.833,69        eigen vermogen: 11.833,69

Overzicht inkomsten en uitgaven over 2022

Inkomsten

giften particulieren                               6.852,00

giften fondsen                                       16.880,00

Totaal                                                      23.732,00

 

Uitgaven

bankkosten                                                253,84

kosten website                                          219,62

donaties Creche de l’Espoir              12.000,00

Totaal                                                    12.473,46

Oudere jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2021

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2020

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2019

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2018

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2017