Jaarverslagen

Onlangs stelde het bestuur het jaarverslag vast. Wilt u het volledige verslag het lezen? Klik dan hier:

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2021

Over 2021 is hebben we de volgende balans opgemaakt:

Overzicht inkomsten en uitgaven (balans) Stichting Vrienden van het Kinderhuis in 2021*

Inkomsten

saldo bankrekening                                1.487,22

particuliere giften                                    6.390,00

donaties stichtingen                                    500,00

Totaal                                                           8.377,22

 

Uitgaven

stichtingskosten **                                        302,07

donatie Creche de l’Espoir                        7.500,00

Totaal                                                              7.802,07

saldo bankrekening op 31-12-2021              575,15

*Stichting Vrienden van het Kinderhuis heeft geen andere activa.

**Stichtingskosten bestaan uit kosten voor bankrekening, financiële transactie en website

Oudere jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2020

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2019

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2018

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Kinderhuis 2017