Informatie over Marokko en Marrakech

Marokko is een koninkrijk en telt in 2017 een inwonertal van ruim 35,7 miljoen en heeft een oppervlakte van ruim 20 keer Nederland. De godsdienst is de Islam (99%), de officiële taal is Arabisch en verder wordt er vooral Berbers en Frans gesproken.

De verwachte economische groei is gemiddeld 4% in de afgelopen 10 jaren, de inflatie ongeveer 2%. Vooral in de stedelijke gebieden zijn veel nieuwe banen gecreëerd om de werkloosheid te bestrijden. Er is nu een werkloosheid van 9,7%, maar door allerlei projecten wordt geprobeerd de werkloosheid terug te dringen.  De economische situatie van het land is verbeterd maar niet alle bevolkingsgroepen profiteren hier evenveel van.  Er is veel aandacht voor afvalverwerking en nieuwe energie opgewekt door zon, wind en hydro-elektriciteit. De groei van de automobielindustrie is toegenomen evenals de bouw- en infrastructuur, containervervoer en toerisme. De bevolkingsopbouw: 30% kinderen van 0-14 jaar, 64,3% mensen van 15-64 jaar, de rest is ouder. De gemiddelde levensverwachting is ongeveer 67,5 jaar.

Marrakech, een stad in het zuiden van Marokko, telt ruim 1.134.000 inwoners en is de derde grootste stad. Inclusief de omgeving wonen er 1,6 miljoen mensen. De algemene verbeteringen zoals die voor Marokko gelden, zijn ook van toepassing op Marrakech. Hier is vooral het toerisme en de bouw een belangrijke bron van inkomsten. In inkomen, huisvesting, opleiding en scholing zijn grote verschillen.

Er waren in Marrakech geen voorzieningen voor ongewenste baby’s, dit probleem is altijd ontkend. Ook voor kinderen met een psychische of fysieke handicap, kinderen met specifieke ziektes zoals diabetes zijn niet of nauwelijks voorzieningen noch gespecialiseerde behandelingen. Sinds kort is er een universitair kinderziekenhuis waar ook kinderen met kanker worden behandeld, maar er overlijden meer kinderen dan nodig, omdat de ouders het verblijf bij het ziekenhuis voor langere behandelingen niet kunnen betalen. Hiervoor is sinds kort een huis beschikbaar gekomen waar kinderen met hun ouder of begeleider kunnen blijven logeren. Voor verlaten pasgeborenen (vondelingen, achtergelaten baby’s in ziekenhuizen) bleek bij confrontatie met dit probleem, geen enkele voorziening voorhanden. Hiervoor is het kinderhuis in het leven geroepen.