Over ons

Doelstelling

Vrienden van het kinderhuis steunt  het kinderhuis ‘Crèche de l’Espoir’  te Marrakech in financiële en adviserende zin.

Dit kinderhuis vangt verlaten, gehandicapte, sociaal-economisch achtergestelde en/of affectief verwaarloosde kinderen op en verzorgt ze.

Vrienden van het kinderhuis kent geen enkel winstoogmerk en alle inkomen en vermogen komen ten goede aan het kinderhuis.

Het bestuur van Vrienden van het kinderhuis bestaat uit 4 personen.

Activiteiten

Wij verzamelen financiële middelen, onderhouden contacten met Crèche de l’ Espoir en publiceren twee keer per jaar een nieuwsbericht.

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van het kinderhuis bestaan vooral uit het verzamelen van financiële middelen door middel van vaste activiteiten, zoals:

  • Fundraising
  • Het aanvragen van subsidies en schenkingen door fondsen
  • Het verkrijgen van éénmalige giften of vaste donaties van particulieren. De mensen en organisaties die nu al bijdragen aan het kinderhuis zullen op de hoogte worden gesteld van de veranderingen en uitgenodigd worden hun bijdrage te bestendigen
  • Mogelijke legaten, erfstellingen, vergoedingen of andere baten
  • Op verzoek kunnen wij presentaties over het Kinderhuis en onze stichting verzorgen

Naast de vaste activiteiten blijft de stichting de mogelijkheden verkennen om projecten of campagnes op te zetten voor het inzamelen van geld. De verdere uitwerking van de activiteiten in het beleidsplan leidt elk jaar tot het evalueren en eventueel bijstellen van (sub)doelen. Onze doelstelling en subdoelen zijn vermeld op de pagina Doelstelling en werkwijze.

Daarnaast publiceren we jaarlijks een jaarverslag inclusief financiële verantwoording; zie pagina Jaarverslagen.