Informatie over Marokko en Marrakech

Marokko is een koninkrijk en telt in 2016 een inwonertal van ruim 34 miljoen en heeft een oppervlakte van ruim 20 keer Nederland. De godsdienst is de Islam (99%), de officiële taal is Arabisch en verder wordt er vooral Berbers en Frans gesproken.

De verwachte economische groei is in 2017 naar schatting 4,2%, de inflatie 2,2%. Vooral in de stedelijke gebieden zijn veel nieuwe banen gecreëerd om de werkloosheid te bestrijden.  De groei van het BNP is in de laatste jaren sterk toegenomen. Hierdoor is de economische situatie van het land sterk verbeterd. Zo’n 45% van de bevolking werkt in de landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij. Zo’n 20% werkt in de industrie en zo’n 26% in de dienstverlenende sector. Er is een werkloosheid van 9,7%. De bevolkingsgroei was voor 2001 1,6% en de gemiddelde levensverwachting 67,5 jaar.

Marrakech, een stad in het zuiden van Marokko, telt ruim 930.000 inwoners en is de derde grootste stad. Inclusief de omgeving wonen er 1,6 miljoen mensen. De algemene verbeteringen zoals die voor Marokko gelden, zijn ook van toepassing op Marrakech. Hier is vooral ook het toerisme en de bouw een belangrijke bron van inkomsten. Niet alle inwoners profiteren evenredig van de vooruitgang. In inkomen, huisvesting, opleiding en scholing zijn grote verschillen.

Er waren in Marrakech geen voorzieningen voor ongewenste baby’s, dit probleem is altijd ontkend. Ook voor kinderen met een psychische of fysieke handicap, kinderen met specifieke ziektes zoals diabetes zijn niet of nauwelijks voorzieningen noch gespecialiseerde behandelingen. Sinds kort is er een universitair kinderziekenhuis waar ook kinderen met kanker worden behandeld, maar er overlijden meer kinderen dan nodig, omdat de ouders het verblijf bij het ziekenhuis voor langere behandelingen niet kunnen betalen. Hiervoor is sinds kort een huis beschikbaar gekomen waar kinderen met hun ouder of begeleider kunnen blijven logeren. Voor verlaten pasgeborenen (vondelingen, achtergelaten baby’s in ziekenhuizen) bleek bij confrontatie met dit probleem, geen enkele voorziening voorhanden.