Nieuwsbrief mei 2019

Stichting Vrienden van het kinderhuis

Nieuwsbericht mei 2019

Aan de donateurs en vrienden van het kinderhuis: Crèche de l’Espoir in Marrakech.

           

Met de kinderen in het kinderhuis gaat het goed. Op 27 april jl. waren er 19 baby’s in het kinderhuis: 14 jongens en 5 meisjes. Voor de Ramadan, begin mei, zijn 4 kinderen met hun adoptieouders naar huis gegaan. Er zijn nu nog 4 ernstig, meervoudig gehandicapte kinderen, 3 jongens en 1 meisje. Helaas is er in april een baby van 4,5 maanden in het ziekenhuis overleden na er meerdere keren te zijn opgenomen. Heel verdrietig voor het personeel van het kinderhuis en de adoptieouders. Een gepensioneerde fysiotherapeut komt nog steeds 2 à 3 keer per week om de gehandicapte baby’s te behandelen met massage en met hen te oefenen. Ook de overige baby’s krijgen gerichte behandeling als het nodig is. Hiervoor is een speciale ruimte ingericht in de benedenverdieping met de benodigde apparatuur die heel goed bevalt en is bekostigd door projectdonateurs van onze Stichting. Op dit moment is deze ruimte ontruimd voor de verbouwing van de benedenverdieping, maar zal met voorrang weer bruikbaar worden gemaakt. Verder vinden iedere week medische controles plaats en worden de nodige inentingen en adviezen gegeven over voeding en verdere zorg.

Marokko kent veel asielzoekers en vluchtelingen uit bv. andere landen in Afrika en uit Syrië. Met name alleenstaande vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar, kunnen moeilijk voor een kind zorgen omdat ze op straat leven en doen dan afstand van hun kind. Deze kinderen komen vaak in het kinderhuis terecht. Nog steeds worden kinderen op straat gevonden, zoals het meisje boven op de foto met een zusje van 5 jaar. Het grotere zusje is in het weeshuis opgenomen. Ook in taxi’s, in het ziekenhuis na een bevalling of elders worden kinderen achtergelaten.

Het kinderhuis heeft niet te klagen over belangstelling. Stagiaires van beroepsopleidingen als sociale wetenschappen of een medisch-sociaal beroep, zijn een aantal vaste dagen in het kinderhuis. Steeds vaker komen jongeren een dagdeel spelen met de baby’s. Maar ook het buitenland laat zich niet onbetuigd: studenten uit Frankrijk, Engeland, België, Zwitserland, enz., doen er graag een stage.

Via onze Stichting heeft een groep vrouwelijke studenten uit Nederland van de Stichting Giving Back Students Community een verwen-dag georganiseerd voor de kinderen in het kinderhuis in het kader van hun project en brachten cadeautjes mee. Naar aanleiding van dit bezoek gaan ze geld inzamelen voor speeltoestellen in de tuin. Hun actiefilmpje is op onze website te zien.

De verbouw en aanpassing van het kinderhuis verlopen minder voorspoedig dan gehoopt, december is mei geworden. Een verbouwing in een bestaand, functionerend gebouw met zo veel kleine kinderen blijkt een lastig proces. De bovenverdieping is nu klaar en is heel mooi en functioneel geworden. De verhuizing en inrichting zijn in volle gang en een dezer dagen wordt de verdieping in gebruik genomen. Er zijn 2 slaapzalen, een voor baby’s van 0 – 6 maanden en een voor 6 – 12 maanden en een speelkamer. Verder zijn er 2 badkamers en een ziekenkamer om zieke baby’s te isoleren zodat zij in het kinderhuis kunnen worden behandeld en besmetting van de andere baby’s zoveel mogelijk wordt voorkomen. De verwarming en de airconditioning doen het goed. De lift is besteld, deels betaald en wordt binnenkort geplaatst. Dit uitstel heeft te maken met de volgorde van verbouwing en elektrische voorzieningen. Iedereen zit te popelen om hem in gebruik te nemen.

Tijdelijk gaan ook de grote kinderen naar boven omdat nu de benedenverdieping aan de beurt is. Hier komen ook 2 slaapzalen, een voor de kinderen van 1 jaar en ouder en een voor de gehandicapte kinderen. Voor de aangepaste badkamer voor de gehandicapte kinderen is alle benodigd sanitair besteld en ook voor de badkamer voor de grote kinderen. De speelzaal blijft en de behandelkamer voor fysiotherapie wordt dan opnieuw in gebruik genomen. Ook de keukens worden aangepast inclusief eetkamer. Door strengere wetgeving moeten voorraden in aparte ruimtes en kasten worden opgeborgen, zoals: kleding, luiers, lakens en dekens, voeding, medicijnen. Dit vraagt een hele reorganisatie. Op de bovenste verdieping wordt de was gedaan. Het kinderhuis heeft een nieuwe, grote wasmachine gekregen (geen overbodige luxe met de vele was).

De stichting en dus het kinderhuis zijn heel blij met giften, donaties voor projecten en geld voor de verzorging van de kinderen. Wij zijn dan ook heel gelukkig met de vaste donateurs die het kinderhuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit in de verzorging van de kinderen. Deze bijdragen komen direct volledig ten goede aan de kinderen. Heel hartelijk dank voor alle bijdragen. Wilt u als donateur een overeenkomst voor een periodieke gift afsluiten met onze ANBI-stichting? Een link voor zo’n formulier vindt u op onze website. Donateurs zijn er nooit genoeg dus wellicht kunt u familie, vrienden, kennissen en collega’s attenderen op dit goede doel. Zoals u weet komt al het geld direct ten goede aan de kinderen. Ook suggesties voor donatieverzoeken bij bedrijven of anderszins zijn welkom.

Vindt u dit werk belangrijk en wilt u (blijven) helpen, dan kunt u uw gift storten op de rekening van de stichting:

ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer:

NL68 ABNA 0248 1470 64.

De website van de Stichting is: www.vriendenvanhetkinderhuis.nl Op de website vindt u alle gegevens over de Stichting, zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de nieuwsbrieven, een fotogalerij en een link naar het kinderhuis in Marrakech: www.enfance-espoir-maroc.org .

U kunt onder meer contact opnemen, suggesties doen en acties aanmelden. We houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Een bezoek aan het kinderhuis in Marrakech is altijd mogelijk, maar neem daarvoor even contact op met de Stichting.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l’Espoir Marrakech

Namens het bestuur,

Tineke Brinkman, voorzitter